Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

adaaa93
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
0306 6a9b
Reposted fromgrobson grobson viaNoCinderella NoCinderella

May 17 2019

adaaa93
5313 e5f4 500
adaaa93
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
adaaa93
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamessinhead messinhead
adaaa93
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viamessinhead messinhead
adaaa93
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viamessinhead messinhead
adaaa93
4263 b98c 500
Reposted fromowca owca viamessinhead messinhead
adaaa93
4273 6530 500
Reposted fromowca owca viamessinhead messinhead
adaaa93
4300 ab09 500
Reposted fromowca owca viamessinhead messinhead
adaaa93
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viadreamadream dreamadream
adaaa93
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec
adaaa93
Kobiety, owszem, zawsze czują się gorsze. Kobiecie, owszem, zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukać problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może wszystkich bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. ZWIĄZKI
Reposted fromyveee yveee viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadreamadream dreamadream

May 13 2019

adaaa93
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
adaaa93
Ludzie przywykli do tego, że daje rade. To smutne, bo nawet gdy dzwonią aby pocieszyć mnie to ja pocieszam ich. 
Reposted frompuh puh viaNoCinderella NoCinderella
adaaa93
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek viaNoCinderella NoCinderella

May 12 2019

adaaa93
9898 1b19 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl