Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

adaaa93
2085 8a2d 500

July 23 2017

adaaa93
3867 9384 500
Reposted fromslodziak slodziak viazajebela zajebela
adaaa93
adaaa93
Reposted from1985 1985 viakingaaa kingaaa
adaaa93
5152 3c70 500
welcome to hogwarts school of witchcraft and wizardry
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts

July 20 2017

adaaa93
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viahysterie hysterie
adaaa93
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamessinhead messinhead
adaaa93
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamessinhead messinhead
adaaa93
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapaulinac26 paulinac26
adaaa93
0486 8998
adaaa93
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viamessinhead messinhead
adaaa93
9755 b9c8
Reposted fromdarkanes darkanes viaguniaaaaaa guniaaaaaa
adaaa93
5887 ba46 500

July 18 2017

7744 5a67 500
adaaa93
adaaa93
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viasmejdi smejdi
adaaa93
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaeternaljourney eternaljourney
3771 b8a1 500
adaaa93
0686 63cc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl