Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

adaaa93
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viarosses rosses
adaaa93
adaaa93
2643 31b1
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viairmelin irmelin
adaaa93
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viairmelin irmelin
adaaa93
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
adaaa93
0081 02f8
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
0749 5e1b
Reposted fromdumbscream dumbscream viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
7060 3dd5
Reposted frommaaraw maaraw viagdziejestola gdziejestola
1880 7a48 500
Reposted fromcupKaek cupKaek viaarrrrrrrr arrrrrrrr
adaaa93
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis viasatyra satyra
8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
6832 cf30 500
Reposted fromjossie jossie viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
7478 6070 500
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy

September 20 2017

adaaa93
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viasouxie souxie
adaaa93
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaguniaaaaaa guniaaaaaa
adaaa93
9379 f13c 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaguniaaaaaa guniaaaaaa
adaaa93
adaaa93
Kobiety szukają osobowości. Mężczyznom ona przeszkadza.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viapaulinac26 paulinac26
adaaa93
Reposted fromsilence89 silence89 viapaulinac26 paulinac26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl