Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

adaaa93
4405 5cec
Reposted fromcarameltea carameltea viarosses rosses
2480 2f96 500
Reposted fromequineribbon equineribbon
6001 4052 500
Reposted fromequineribbon equineribbon

May 27 2017

adaaa93

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

2623 68e8
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viairmelin irmelin
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaWinterwarez Winterwarez

May 26 2017

adaaa93
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viapaulinac26 paulinac26
adaaa93
0406 fffe
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapaulinac26 paulinac26
adaaa93
6536 0533
Reposted fromzenibyja zenibyja viamyszkaminnie myszkaminnie
8127 1e8d
Reposted fromtron tron viastraycat straycat
adaaa93

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

Reposted fromamilamija amilamija viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viarosses rosses
adaaa93
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viairmelin irmelin
adaaa93
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaguniaaaaaa guniaaaaaa
adaaa93
Reposted frommefir mefir viaguniaaaaaa guniaaaaaa
adaaa93
Kiedy dostajesz okres w dzień matki - to świat sugeruje Ci, że nigdy nie powinnaś mieć dzieci !

#zaorane
#tylewygrać 

Reposted byguniaaaaaajstrbl

May 25 2017

adaaa93
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
adaaa93
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamessinhead messinhead
adaaa93
0322 d10b
Reposted fromalkohol alkohol viamessinhead messinhead
adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl