Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

adaaa93
adaaa93
Reposted fromorson orson viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
3988 9b6b
Reposted fromdeszczulka deszczulka viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
0454 2e34 500
adaaa93
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
adaaa93
Reposted fromuri uri viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
adaaa93
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viajasminnie jasminnie
adaaa93
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viajasminnie jasminnie
adaaa93

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viajasminnie jasminnie
adaaa93
adaaa93
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viablackheartgirl blackheartgirl
adaaa93

April 22 2017

adaaa93

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamessinhead messinhead
adaaa93
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viamessinhead messinhead
adaaa93
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
Reposted frommartinif16 martinif16 viamessinhead messinhead
adaaa93
0583 e6b3 500
Reposted fromtraampek traampek viamessinhead messinhead
adaaa93
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viamessinhead messinhead
adaaa93
5787 7119
Reposted fromoll oll viamessinhead messinhead
adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl