Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

adaaa93

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromnirvitii nirvitii viagdziejestola gdziejestola
adaaa93
2437 4d7d 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viairmelin irmelin
1031 3b1e
adaaa93
Jeżeli on odsuwa ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. Jeżeli trzyma twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie firmowej, to nie znaczy, że cię kocha. Jeżeli się z tobą przespał - to nie znaczy, że cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeżeli sypia z tobą od roku - to nie znaczy, że cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan
adaaa93
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
adaaa93
Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianezavisan nezavisan
adaaa93
3166 9963
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianezavisan nezavisan

April 22 2018

adaaa93
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
adaaa93
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid vianezavisan nezavisan
adaaa93
3553 cb63
adaaa93
adaaa93
0962 2128
adaaa93
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
adaaa93
Reposted fromFlau Flau viaBrainy Brainy
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viaponurykosiarz ponurykosiarz
adaaa93
4424 fc80 500
Reposted frompaki paki viaponurykosiarz ponurykosiarz
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaponurykosiarz ponurykosiarz
adaaa93
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viaponurykosiarz ponurykosiarz
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaponurykosiarz ponurykosiarz
O Panu myślę często i muzykalnie, bo najwięcej wtedy, gdy słucham muzyki.
— Eliza Orzeszkowa do Tadeusza Garbowskiego
(via polskie-zdania)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl