Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

adaaa93
adaaa93
adaaa93
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viamessinhead messinhead
adaaa93
6314 c449 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
adaaa93
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viamessinhead messinhead
adaaa93
adaaa93
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viamessinhead messinhead

August 09 2017

adaaa93
8379 286f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSkydelan Skydelan
adaaa93
Reposted fromDennkost Dennkost viaqbshtall qbshtall
adaaa93
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus vialiveattherainbow liveattherainbow
adaaa93
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viapoprostuyuki poprostuyuki
adaaa93
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
adaaa93
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
1540 a5f6

a-bstracto:

So many notes ._.

adaaa93
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viapodprzykrywka podprzykrywka
adaaa93

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

adaaa93
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viasleeplessy sleeplessy
adaaa93
Sam nie wiem, kim jestem w Twoich oczach
Może wcale mnie w nich nie ma
I spokojnie śnisz po nocach
— ZdunO "O niej"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
adaaa93
3589 b657
adaaa93
4590 f007
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl