Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

adaaa93
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
adaaa93
adaaa93
Chcę coś poczuć. Cokolwiek.
— 8:08
Reposted fromsouxie souxie
adaaa93
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viasouxie souxie

January 07 2018

adaaa93
4061 ca9b
Reposted frombuonarroti buonarroti viahasandra hasandra
adaaa93
0778 3e2c
Reposted frommeem meem viahasandra hasandra
adaaa93
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajedriq jedriq

January 06 2018

adaaa93
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
adaaa93
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
adaaa93
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viazupelnie zupelnie
adaaa93
5545 5073 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viazupelnie zupelnie
adaaa93
8335 12dc
Reposted fromkudlaty kudlaty vianietutejsza nietutejsza
adaaa93
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viadobby dobby
adaaa93
5698 756b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasomebunny somebunny
adaaa93
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
adaaa93
9457 0f50 500
Reposted fromrichardth richardth viavolldost volldost
adaaa93
6012 0969 500
Reposted fromtfu tfu viaeternaljourney eternaljourney
8229 aa8a
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
adaaa93

Przyszedł, ale za późno, już to wszystko, co mogło na niego czekać, stało się popiołem.

Reposted frompanimruk panimruk vialekkaprzesada lekkaprzesada
adaaa93
..człowiek powinien być dobry tylko do określonej granicy. Potem albo będziesz gryzł, albo inni cię zagryzą. Naprawdę,..., takie jest życie.
— Romuald Koperski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl