Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

adaaa93
7757 7b13 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
adaaa93
8915 7ef0 500
:^
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
adaaa93
adaaa93
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
adaaa93

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viarosses rosses
adaaa93
9697 9e94 500
Reposted fromHanoi Hanoi viarosses rosses
adaaa93
adaaa93
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamessinhead messinhead
adaaa93
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viamessinhead messinhead
adaaa93
1578 d143 500
Reposted fromfungi fungi viamessinhead messinhead

January 18 2018

adaaa93
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viasouxie souxie

January 16 2018

adaaa93
adaaa93
1172 2b1f
Reposted fromGodislove Godislove viairmelin irmelin
adaaa93
Chemia między ludźmi jest wtedy, kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
Reposted frommessinhead messinhead
adaaa93
Szczęście nie polega na tym, żeby zdobyć to, czego pragniesz. Polega na tym, żeby pragnąć tego, co już masz.
— Regina Brett
Reposted frommessinhead messinhead
adaaa93
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viadreamadream dreamadream
adaaa93
a gdybym Cię nie znała? 
Reposted fromzenibyja zenibyja viasouxie souxie

January 15 2018

adaaa93
Da się tak po prostu odpuścić. Może nie przestać kochać, ale przestać płakać. Może nie przestać tęsknić, ale przestać czekać. Może nie przestać o nim myśleć, ale przestać żałować, że go nie ma.  Da się, mówię Wam. Wiem, bo ja tak po prostu odpuściłam. 
Reposted fromdontforgot dontforgot viamemequeen memequeen
adaaa93
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viarosses rosses
adaaa93
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl